Regulamin spływu kajakowego

Wypełnij poniższy formularz:
Data spływu (zapis w formacie: dd.mm.yyyy np. 08.05.2020 lub wybór z kalendarza):

Liczba osób biorących udział w spływie (wymagane). Należy wybrać liczbę osób-nie kajaków
24681011-1516-20powyżej 20
Rzeka (wymagane) /opisy tras znajdziesz w menu/:

Dane do przelewu zaliczki na spływ kajakowy:
Numer rachunku bankowego: 89 1440 1257 0000 0000 0663 1606.
W tytule przelewu należy umieścić informacje:
„Zaliczka na spływ kajakowy- Nazwisko i Imię- Data spływu”