Dane do przelewu zaliczki na spływ kajakowy:
Numer rachunku bankowego: 89 1440 1257 0000 0000 0663 1606.
W tytule przelewu należy umieścić informacje: „Zaliczka na spływ kajakowy- Nazwisko i Imię- Data spływu”